Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób datingreviewssite.com („datingreviewssite.com”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”) („ Użytkownik ”,„ Ty ”lub„ Twój ”) może udostępniać w witrynie internetowej datingreviewssite.com oraz dowolne z jej produktów lub usług (łącznie„ Witryna ”lub„ Usługi ”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy lub których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Zbieranie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie przekazujesz nam podczas zakładania konta, publikowania treści, dokonywania zakupów, wypełniania formularzy online na stronie internetowej. W razie potrzeby informacje te mogą zawierać Twój adres e-mail, nazwę lub inne dane osobowe. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z nami.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Gdy odwiedzasz witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed przyjściem na naszą stronę, strony naszej odwiedzanej strony, czas spędzony na te strony, informacje wyszukiwane na naszej stronie internetowej, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zarządzanie danymi osobowymi

Jesteś w stanie uzyskać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać pewne dane osobowe o Tobie. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie w miarę zmiany Witryny lub Usług. Jednak gdy aktualizujesz informacje, możemy przechowywać kopię nie zmienionych informacji w naszych rejestrach. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane jako niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy wykorzystać wszelkie zagregowane dane pochodzące z danych osobowych lub je zawierające po zaktualizowaniu lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby identyfikację użytkownika. Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą zostać wykorzystane do personalizacji Twoich doświadczeń; ulepszyć naszą stronę internetową; poprawić obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; przetwarzać transakcje; wysyłać biuletyny; wysyłać wiadomości e-mail z powiadomieniami, takie jak przypomnienia o hasłach, aktualizacje itp .; uruchomić i obsługiwać naszą stronę internetową i usługi. Zebrane informacje nieosobowe służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w taki sposób, aby zidentyfikować konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą dane osobowe, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy zezwolić na przetwarzanie informacji do momentu, w którym sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (rezygnując z niego), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i / lub jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam; (v) Przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności, czy dostarczanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Transfer i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo zapoznać się z podstawą prawną przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje informacje. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktu.

Prawa użytkowników

Możesz korzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do następujących działań: (i) masz prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie twoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania od nas usunięcia swoich Danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania go innemu kontrolerowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane za pomocą automatycznych środków i że przetwarzanie jest oparte na twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w wykonywaniu władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez nas, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, przedstawiając podstawy związane z konkretną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o korzystanie z praw użytkownika mogą być kierowane do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą kierowane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy z zewnętrznych procesorów płatności, aby pomóc nam bezpiecznie przetwarzać informacje o płatności. Takie przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie jest regulowane przez ich odpowiednie polityki prywatności, które mogą lub nie mogą zawierać ochrony prywatności tak ochronnej, jak niniejsza Polityka prywatności. Zalecamy zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Dostawcy produktów i usług

Możemy zawierać umowy z innymi firmami w celu dostarczania określonych produktów i usług. Usługodawcy ci nie są upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych. Możemy udostępniać dane osobowe w tych celach wyłącznie stronom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub które zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do danych osobowych Nasi dostawcy usług otrzymują informacje potrzebne do wykonywania wyznaczonych funkcji, a my nie upoważniać ich do wykorzystywania lub ujawniania Danych Osobowych do własnych celów marketingowych lub innych.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu tej Polityki poprzez instruowanie ich dzieci, aby nigdy nie przekazywali Informacji Osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami. Musisz także mieć ukończone 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie zapisać w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami. Jednak nadal będziesz otrzymywać niezbędne e-maile transakcyjne.

Ciasteczka

Witryna korzysta z „plików cookie”, aby pomóc spersonalizować Twoje wrażenia online. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web w domenie, która wydała Ci plik cookie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu obsługi naszej witryny i usług. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, odwiedź stronę internetcookies.org

Oprócz korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników, oraz na gromadzenie i wykorzystywanie innych danych na temat aktywności użytkowników w Witrynie. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz śledzić aktywności online. Śledzenie nie jest tym samym, co używanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osobistą od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, ponieważ z czasem przemieszczają się po różnych stronach internetowych. Nasza strona internetowa nie śledzi odwiedzających w czasie i na stronach innych firm. Jednak niektóre witryny innych firm mogą śledzić Twoje działania podczas przeglądania treści, co pozwala im dostosować to, co przedstawiają.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online, a my możemy udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub za pomocą ankiet i promocji online u niektórych reklamodawców. Nie udostępniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dopasowanych reklam do docelowych odbiorców.

Partnerzy

Możemy ujawniać informacje o Tobie naszym partnerom w celu zaoferowania Ci powiązanych produktów lub usług. Wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które przekazujemy naszym partnerom, będą traktowane przez podmioty powiązane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności takich innych stron internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym, kiedy opuszczasz naszą witrynę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej strony internetowej, która może zbierać dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem Danych Osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, podczas gdy staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowane; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub naruszane podczas transportu przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy uświadomimy sobie, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub że Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podejmować stosowne środki, w tym, między innymi, dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie i współpracę z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania w celu powiadomienia dotkniętych osób, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli prawo wymaga inaczej. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej, wyślemy Ci e-mail.

Ujawnienie prawne

Będziemy ujawniać wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak przestrzeganie wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, a gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa lub bezpieczeństwo innych osób, dochodzenie oszustwa lub odpowiedź na wniosek rządu. W przypadku przejścia przez firmę, takiego jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 1 marca 2020 r

Datingreviewssite.com

Recenzje strony randkowej
Ocena 5,0
Niesamowity stosunek kobiet do mężczyzn.
Ocena 4,8
Bardzo fajna strona z wieloma funkcjami
Ocena 3,3
Wysoki stosunek mężczyzn
Ocena 3,3
Wysoki stosunek mężczyzn
Najlepsza strona randkowa

Foxyadult.club