Regulamin

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) stanowią umowę między datingreviewssite.com („datingreviewssite.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z witryny internetowej datingreviewssite.com oraz wszelkich jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Konta i członkostwo

Jeśli utworzysz konto w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta oraz wszelkie inne działania podjęte w związku z tym kontem. Możemy monitorować i przeglądać nowe konta, zanim będziesz mógł się zalogować i korzystać z naszych Usług. Podanie fałszywych danych kontaktowych dowolnego rodzaju może skutkować rozwiązaniem Twojego konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych korzystaniach z Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że twoje zachowanie lub treść miałyby tendencję do niszczenia naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się do naszych Usług. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.

Treść użytkownika

Nie posiadamy żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do korzystania z całej przesłanej treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści na Stronie internetowej przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone przez użytkownika, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, powielanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonej przez użytkownika lub przechowywanej na koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w podobnych celach. Ale udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przeformatowywanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści Twojego konta użytkownika wyłącznie zgodnie z wymaganiami w celu świadczenia Usług dla Ciebie. Bez ograniczania jakichkolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć dowolną Zawartość, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub budzące sprzeciw.

Rozliczenia i płatności

Wszystkie opłaty lub obciążenia na koncie zostaną uiszczone zgodnie z opłatami, opłatami i warunkami rozliczeniowymi obowiązującymi w czasie, w którym opłata lub opłata są należne i płatne. Jeśli naszym zdaniem zakup stanowi transakcję wysokiego ryzyka, będziemy wymagać od nas dostarczenia kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd oraz ewentualnie kopii ostatniego wyciągu bankowego na użytą kartę kredytową lub debetową na zakup. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub pod tym samym kontem klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłki. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Witrynie lub w powiązanej Usługi są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Witrynie, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona aktualizacja lub data odświeżenia zastosowana w Witrynie nie powinny być brane pod uwagę w celu wskazania, że wszystkie informacje w Witrynie lub powiązanej Usługi zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Usługi stron trzecich

Jeśli zdecydujesz się włączyć, uzyskać dostęp lub korzystać z usług stron trzecich, poinformuj, że dostęp i korzystanie z takich innych usług podlega wyłącznie warunkom takich innych usług, a my nie popieramy, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni za i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu takich innych usług, w tym, bez ograniczeń, ich treści lub sposobu, w jaki przetwarzają dane (w tym dane) lub jakiejkolwiek interakcji między tobą a dostawcą takich innych usług. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec randek- site.reviews w odniesieniu do takich innych usług. Dating-site.reviews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z Twoją aktywacją, dostępem lub korzystaniem z takich innych usług, lub poleganiem na praktykach prywatności, procesach bezpieczeństwa danych lub innych politykach takich innych usług. Może być wymagane zarejestrowanie się lub zalogowanie do innych usług na odpowiednich stronach internetowych. Włączając jakiekolwiek inne usługi, wyraźnie zezwalasz na randki-site.reviews w celu ujawnienia twoich danych w celu ułatwienia korzystania z takiej innej usługi.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii zapasowych. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz nawiązać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów, pokazujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązania ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakup lub promocję między Tobą a taką osobą trzecią.

Linki do innych stron internetowych

Mimo że niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia ani powiązania z żadną linkowaną stroną, chyba że wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. Niektóre z linków w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz na link i kupisz przedmiot, randki- site.reviews otrzymają prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę, a także nie gwarantujemy ofert firm, osób fizycznych ani treści ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej strony internetowej, do której uzyskasz dostęp poprzez link z tej strony. Twoje linkowanie do innych stron internetowych poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 1 marca 2020 r

Datingreviewssite.com

Niektóre języki są tłumaczone przez Google

Zastrzeżenie

datingreviewssite.com uczestniczy w programach partnerskich, aby zarabiać na reklamach w witrynach randkowych promujemy bez zwiększania kosztów dla użytkowników.

Recenzje strony randkowej
Ocena 5,0
Niesamowity stosunek kobiet do mężczyzn.
Ocena 4,8
Bardzo fajna strona z wieloma funkcjami
Ocena 3,3
Wysoki stosunek mężczyzn
Ocena 3,3
Wysoki stosunek mężczyzn
Najlepsza strona randkowa

Foxyadult.club